مفهوم پیشرفت در ادبیات انقلابی امام خمینی (ره)

مفهوم پیشرفت در ادبیات انقلابی امام خمینی (ره)

وقتی ادبیات انقلابی امام را ملاحظه میکنید، می‌بینید تکیه‌ی اصلی بر روی ساخت درونی ملت است؛ احیای روح عزت، نه با تفاخر، نه با غرور، نه با به‌خودبستن، بلکه با استحک...
عدالت اجتماعی و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران

عدالت اجتماعی و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: عدالت اجتماعی, عدالت و پیشرفت, اشرافی‌گری واقعاً اگر کسی با چشم انصاف نگاه کند، ایرانِ وابسته‌ی عقب‌افتاده‌ی گمنامِ ذلیل زیر دست و پای آمریکا و انگل...