روز وحدت حوزه و دانشگاه/۲

مقام معظم رهبری:

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف، و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته مستقل، جامعه امام، جامعه پیشاهنگ، جامعه الگو حرکت نمایند.

۲۸ / آذر ماه / ۱۳۶۹٫