حماسه نهم دی/۵

مقام معظم رهبری:
دشمنان این ملت، روز نهم دی را فراموش کرده‌اند آن کسانی که فکر می کنند در این کشور یک اکثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اسلامی اند، یادشان رفته است که سی و چهار سال است که هر سال در بیست و دوم بهمن، در همه‌ی شهرهای این کشور، جمعیت های عظیم به دفاع از نظام جمهوری اسلامی بیرون می آیند و «مرگ بر آمریکا» می گویند.

۱۴ / خرداد ماه / ۱۳۹۲٫